Miten Salgromatic-sammutusjärjestelmä lyö laudalta perinteiset vaihtoehdot?

Digitalisoitumisen myötä uuden teknologian suojaaminen tulipaloilta on ratkaistava, jotta vältytään isoilta vahingoilta. Sähkön käyttö lisääntyy, ja samalla tuhoisien sähköpalojen riskien minimoiminen ja niiden ennakointi on avainasemassa niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla.

Sammutusjärjestelmien oltava joustavia, edullisia ja muokattavissa moninaisiin käyttötarkoituksiin. Salgromatic-sammutusjärjestelmät tuovat tulipalojen sammuttamiseen ja niiden ehkäisyyn mullistuksen, jollaista ei ole nähty sitten sprinklerijärjestelmien keksimisen.

Sammutusjärjestelmien kehitys

Perinteisten järjestelmien ongelmat

Perinteisissä järjestelmissä sammutusaineena käytetään paineistettuja kaasuja tai muita synteettisiä sammutteita. Sammutesäiliöt tai kaasupullot vaativat tilaa, jopa erillisen painehuoneen. Tämän vuoksi on järjestelmän asentamista suunniteltaessa huomioitava suojattavan rakennuksen koko ja rakenteet.

Itse asennustyö on usein kaikkea muuta kuin suoraviivaista: putkitusten ja läpivientien teko on kohteesta riippuen joko vaativaa tai ainakin aikaavievää, eli kallista. Järjestelmien huolto koko niiden elinkaaren ajalta vaatii myös sekä aikaa että rahaa.

Järjestelmien vertailu

Salgromatic on tehokas ja siksi edullinen

Salgromatic-sammutusjärjestelmä on vaivaton ja helppo asentaa valmiiseen tilaan, tai huomioida kevyin ratkaisuin tilan suunnittelun yhteydessä. Se on täysin modulaarinen eli muunneltavissa käyttökohteen mukaan.

Salgromatic-sammutusratkaisut ovat tehokkuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi markkinoiden edullisempia hankkia, ja niiden elinkaarikustannukset ovat huomattavasti perinteisiä järjestelmiä pienemmät. Testatut ja sertifioidut sammutusratkaisut palvelevat kaikkia asiakasryhmiä, palosuojaukselle asetetusta turvallisuustasosta tai vaatimuksista riippumatta.

Salgromatic-järjestelmä on tulevaisuusvarma turvaratkaisu vaativiin kohteisiin. Sillä voidaan suojata helposti kaikenlaiset koneet, tilat, laitteet sekä tuotanto- ja palveluprosessit tulipalojen varalta.